Hands & Feet

Hands basic

Vijlen, nagelriemen, hand massage, scrub & verzorging

OPI gelcolor hands

Vijlen, nagelriemen, OPI gelcolor & verzorging
French + €5,95

Feet basic

Vijlen, nagelriemen, voet massage, scrub & verzorging

OPI gelcolor feet

French + €5,95